Het woord van zondag 27 december 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We hebben Kerst gevierd. Wat gebeurde er eigenlijk op het moment dat Jezus geboren is ? Wat is de betekenis van die momenten na de geboorte van Jezus ? We gaan er zo gemakkelijk overheen. We kennen het verhaal van Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Of het verhaal van de drie wijzen uit het oosten. Die verhalen zitten bij ons in het hoofd. Maar wat is de betekenis van dit alles ? Want alles wat in Gods woord staat die hebben een betekenis. Laten we lezen in Lucas 2:21-24. Waar veel mensen niet bewust van zijn, is dat Jezus in de Joodse traditie geboren is. Hij is in de Joodse traditie opgevoed. Zijn ouders, Jozef en Maria, leefden daar ook in. De Joodse traditie maakt dus ook deel uit van ons christen zijn. Sommigen zeggen dat de Joden het Oude Testament hebben en de christenen het Nieuwe Testament. Maar dat is nonsens. De bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament is voor beiden, voor zowel Joden als christenen. Alleen moeten we begrijpen hoe dat, in Christus, voor ons van toepassing is. We lezen in vers 22: “En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen”. We lezen hier dat Maria niet meteen na de bevalling naar Jeruzalem ging om Jezus, naar de Joodse traditie, te laten besnijden. Neen, het is normaal bij de Joden een periode van reiniging te hebben. Die periode is 14 dagen. Hier zien we het beeld dat mensen naar het huis van God moeten komen met reinheid. Met reiniging van hun wezen.

Lees de volledige preek