Het woord van zondag 27 augustus 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vandaag gaan lezen in 2 Petrus 1:12-19. Petrus zegt hier dat hij zal volharden de gelovigen er aan te herinneren om op de weg des Heren te blijven wandelen. Om in de kracht en in het woord des Heren te blijven. En om in de overwinning van Christus te blijven. De wereld is voortdurend bezig om ons van Christus af te houden. Continu probeert de wereld ons in onze gedachten te misleiden. Ook onze zintuigen worden daarvoor gebruikt. We zien dingen….we horen dingen…..etc. Daarom is het belangrijk om krachtig in de Here te zijn. Jezus Christus moet het fundament zijn waarop wij ons geloof bouwen. “Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt”. (lees: 1 Korintiërs 3:10-15) Laat je leiden door al hetgeen Gods Geest je geeft om te doen en laat je niet afleiden door al hetgeen gebeurt in deze wereld. Als we verder lezen in 2 Petrus 2:1-3, dan lezen we dat er ook valse profeten, valse leraren zullen komen met allerlei verderfelijke ketterijen en losbandigheden. Wees waakzaam ! Toets alles naar Gods woord ! De wereld trekt zich steeds minder aan hetgeen in Gods woord staat ! Mijn vraag aan jou is: “waar wil jij naar toe” ? Is jou verwachting in de Here of in deze wereld ? Feit is, dat alles er op wijst dat de Here spoedig terugkomt ! De druk in deze wereld neemt steeds meer toe ! Hongersnoden, rampen, pestziekten…..etc. De mensen in deze wereld hebben geen idee wat over hun heen aan het komen is. Er zal een grote verdrukking in deze wereld komen. Maar voor ons kinderen Gods geldt: “Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand,…..tot u zal het niet genaken”. (Psalm 91:7) Waarom zal het tot ons niet genaken ?

Lees de volledige preek