Het woord van zondag 27 juni 2021

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Het voelt goed als je naar je medemens kunt getuigen van Jezus. Als je hen kunt zeggen dat Jezus van hen houdt. Daarvoor heeft Jezus ons geroepen. Om een licht in deze duisternis te zijn. Het zout der aarde. De liefde van God isde Heilige Geest in onze harten uitgestort ! We mogen deze liefde laten doorstromen naar de mensen om ons heen Vanmorgen wil ik het met jullie hebben over de vrijmoedigheid. Hebreeën 10:35 “Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten”. Angst of schaamte staat je vrijmoedigheid in de weg. Wat zegt Paulus: We lezen het in Romeinen 1:16: “Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft”. In Jesaja 55:11 staat een machtige belofte: “…alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend”. Ik geloof dat als God mij gebruikt om Zijn woorden te spreken, dan zullen deze woorden doen wat Hem behaagt en datgene volbrengen waartoe Hij het gezonden heeft ! Geloven jullie dat ? Het is belangrijk recht te staan voor God. Een slecht geweten staat je vrijmoedigheid naar God toe in de weg ! Ik wil een voorbeeld geven: Als je liefdevolle ouders hebt, dan durf je hen alles te vragen. Je weet dat je hen kunt vertrouwen met jouw persoonlijke vragen. Als je om een of andere reden bang bent voor je ouders, dan doe je dit niet zo snel. Je weet niet zeker hoe ze zullen reageren. Hoe zit dat eigenlijk tussen de mens en God ?

Lees de volledige preek