Het woord van zondag 26 september 2021

(Spreker: br. Ronny Heyboer, zendeling Borneo)
Br. Ronny heeft,de genade Gods, midden in het oerwoud van Borneo, samen met zijn vrouw Kay, een Br. Ronny heeft,de genade Gods, midden in het oerwoud van Borneo, samen met zijn vrouw Kay, een prachtig kinderdorp mogen opbouwen. Hij is vanmorgen onze gastspreker. Hij verteld ons van de machtige dingen die God doet daar midden in het oerwoud. Br. Ronny is blij weer in ons midden te zijn. Hij begint met het bidden voor de zegen voor het woord. Hij zegt dat we Jezus nodig hebben, maar ook elkander als kinderen Gods. Toen hij tot de Here kwam, toen realiseerde hij zich dat hijGod geschapen was om een relatie met Hem te hebben. Jezus is aan het kruis gegaan en Hij heeft voor onze zonden aan het kruis betaald met Zijn leven. Door dit te doen mogen wij een relatie met Hem hebben. Wij zijn gekocht en betaald met Zijn bloed. Wij mogen vrijmoedig tot God komen. Maar God wil ook dat we een relatie met elkaar hebben. Dat we liefde betonen aan elkaar. We hebben elkaar zó hard nodig. Hoe meer problemen in de wereld komen, hoe meer we elkaar gewoon keihard nodig hebben. We moeten elkaar bemoedigen, opbouwen, er voor elkaar zijn. We moeten elkaar blijven liefhebben ! Elke mens heeft iemand nodig rondom hem heen. Als je verdrietig bent, dan mag je blij zijn dat je een geestelijke familie hebt die altijd daar voor je is. Zoek elkaar op en bidt voor elkaar. Spendeer tijd met elkaar. Houdt contact met elkaar ! Br. Ronny geeft ons de groetenvan zijn vrouw Kay en alle kinderen en medewerkers in het dorp. Hij verteld ons dat hij in Australië geboren is. Hij heeft Nederlandse ouders. Toen hij acht jaar was, toen is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft tien jaar in Eindhoven gewoond. Daar is hij naar school gegaan en heeft zodoende de Nederlandse taal geleerd. Met achttien jaar is hij teruggekeerd naar Australië. Hij woont al nu al 27 jaar in de oerwoud van Borneo. Het kinderdorp telt inmiddels 752 kinderen en 50 ouderen. Dus meer dan 800 monden om te voeden elke dag. Van alles is er aan de gang in het dorp. Er moeten, omdat er steeds meer kinderen bijkomen, steeds meer gebouwen bijgebouwd worden. Het is nu bomvol van kinderen ! Zelfs op zijn kantoor liggen matrassen waar kinderen slapen.

Lees de preek