Het woord van zondag 26 mei 2019

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
De Heer kennen en de Heer ervaren in je leven kan heel verschillend zijn. Als je de Heer wil ervaren in je leven, is Hem alleen kennen niet voldoende. Hem willen ervaren in je leven, dat vergt radicale keuzes in je leven. Hem alleen kennen, zonder je leven aan Hem te geven, dat brengt je niet dichter bij Hem. Wij, als mens, zijn niet perfect. Wij zijn van nature zondig. Maar is dit een excuus om maar te zondigen ? Neen ! Weet u wat God zegt ? “Weest heilig, want Ik ben heilig”. (1 Petrus 1:16) Hoe kan dit nu eigenlijk ? Wij zijn van nature zondig en toch zegt God tegen ons dat wij heilig moeten zijn, gelijk Hij heilig is ? We lezen 1 Johannes 1:5-2:2. Onze wandel met Christus wil ik vergelijken met het verkeer op straat. Geestelijk gezien dan, natuurlijk. Op onze weg met Christus komen we verschillende situaties tegen. Bijv. een kruispunt. Je kunt rechtdoor gaan, dat is de weg van God, maar je kunt ook naar links en naar rechts afslaan, dat zijn doodlopende wegen. In tijden van verleiding weten we meestal heel goed wat de wil van God is. Gewoon rechtdoor op de weg met Hem gaan. Maar waarom slaan we dan soms naar links of naar rechts af ? Dat kan verschillende redenen hebben, bijv.: trots, je niet willen laten kennen bij je naaste, je vleselijke begeerte, schaamte voor het evangelie, een leugentje om bestwil…..enz. Al deze dingen zijn ‘spookrijders’ !

Lees de volledige preek