Het woord van zondag 26 januari 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan naar Matteüs 26:36-46. Jezus weet dat Zijn tijd gekomen is. Hij weet dat Hij zal worden overgeleverd. Dat ze Hem aan het kruis zullen spijkeren. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Wat gaat Jezus doen ? Hij zondert Zich af in de stilte om te bidden, Zijn discipelen achterlatend. Hij bad: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. Terugkomende bij Zijn discipelen, vond Hij hen slapende. Hij is een beetje teleurgesteld in hen. Hij had verwacht dat Hij hen biddende zou aantreffen. Een tweede maal gaat Hij in de stilte om te bidden. Wederom terugkerende, treft Hij hen slapende aan. Een derde maal gaat Hij in de stilte om te bidden. Terugkomende bij Zijn discipelen zegt Hij: “Slaapt nu maar en rust…..”. Hij verteld hen dat Zijn ure is nabijgekomen. Hij zal worden overgeleverd in de handen van zondaren. Jezus weet hier wat Hem overkomen gaat. Hij heeft Zijn leven volkomen in de handen van Zijn hemelse Vader gelegd. Als je bang of bedroefd bent, zoek, net zoals Jezus, het aangezicht van je hemelse Vader. Jezus zegt in vers 41: “…de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. Je vlees sputtert tegen als het gaat om het doen van Gods wil. Ik zeg jou: “ga de strijd aan tegen jouw vlees” ! Neem tijd voor God. Verootmoedig je voor Hem. Vertrouw op Hem ! Laat jeHem geestelijk voeden. We gaan naar Matteüs 6:5-8. Zoek de stilte op met God. Praat met Hem. Gebruik geen omhaal van woorden. Gemeenschap met God hebben is een relatie met Hem hebben. Het is je hart neer leggen bij God. Het is God vragen om Zijn leiding voor jouw leven. Het is belangrijk dat wij in de Here zijn ! Het is dat wij weten wie onze Hemelse Vader is. God weet wie jij bent. Hij kent jouen! Het gaat bij Hem niet om jouw buitenkant. Neen, het gaat bij Hem om jouw binnenkant. Hij kijkt naar de geestelijke gesteldheid van jouw hart. Hij kent jouw goede en slechte dingen. Niets is voor Hem verborgen ! Bidt vrijmoedig tot God. Ervaar de zalving van Zijn liefde voor jou ! Strek je uit naar die dingen die van je Hemelse Vader zijn ! Laat Hem jou zegenen en leiden. Laat Zijn wil geschieden in jouw leven ! Laten wij, juist in deze tijd, ernst maken met onze relatie met God ! God wil jou zegenen ! We gaan naar Matteüs 7:7-11. Weet dat God een verhoorder van gebeden is ! “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden”. Richt je op de levende God ! Amen !