Het woord van zondag 25 oktober 2020

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Vanmorgen wil ik het hebben over de profeet Micha. Micha was een van God gezonden profeet die profeteerde over de ondergang van Jeruzalem. Als wij het bijbelboek Micha openslaan, dan lezen we dat hij hier recht tegenover de profeten, die in dienst van de stad Jeruzalem, stond. Zij profeteerden dat het volk zich geen zorgen hoefden te maken, omdat God in hun midden was. Van Gods oordeel over Jeruzalem was er bij hun geen sprake. (Micha 3:11) We lezen in Micha 3:1-4 wat voor leiders Jeruzalem in die tijd waren. Het waren rovers, zakkenvullers. Alles wat zij voor het volk deden, deden zij om er zelf rijk van te worden. Idem dito de profeten van de stad. Zij waren niet van Godswege. Het waren, in feite, waarzeggers die hun waarzeggerij pleegden voor geld. We zien in dit bijbelboek de spanning tussen het oordeel over Jeruzalem en Gods machtig herstelplan voor Jeruzalem. Uiteindelijk zou het dan toch goed komen voor Jeruzalem. Maar eerst moest het oordeel Gods over de stad komen vanwege de zonde. En juist hiervan profeteerde Micha, terwijl de profeten van de stad dit ontkenden. Het volk was ongehoorzaam naar God. In Micha 6 lezen we dat ze de Inzettingen van Omri. (1Koningen 16:25) en het Huis van Achab, (1 Koningen 16:30) de zoon van Omri onderhouden.

Lees de volledige preek