Het woord van zondag 25 februari 2018

Het woord van zondag 25 februari 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 1 Samuël 17 vanaf vers 12. Het bekende verhaal van David en Goliat. Isaï was oud en hoogbejaard. Zijn drie oudste zonen waren Saul gevolgd in de strijd en zijn jongste zoon, David, weidde de schapen. Isaï gebood David om naar de legerplaats te gaan om voor zijn broers eten mee te nemen. David moest van hen een pand mee naar Isaï terug brengen. Dit, opdat Isaï zeker zou weten dat David inderdaad bij zijn broers was geweest. Op het moment dat David bij de legerplaats kwam was de strijd heel hevig bezig. De Filistijnen hadden een man naar voren geschoven, een echte kampvechter. Een man van postuur. Als hij naar voren trad, dan vluchtten de troepen van Israël. Ze waren bang…
Lees de volledige preek