Het woord van zondag 24 oktober 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Wat is een missie ontvangen van de Heer ? Als je het woordenboek openslaat en je kijkt bij missie, dan staat daar: ‘een speciale opdracht om iets uit te voeren in een land waar je naar toe gezonden wordt’. We zien dat heel vaak bij defensie. Militairen worden uitgezonden naar landen waar problemen zijn. Zo is het ook bij God. God zendt ons, Zijn kinderen, uit in deze wereld met een missie: Hem dienstbaar zijn en Zijn evangelie van verlossing uitdragen in deze duistere wereld. In de bijbel staan verschillende personen die geroepen zijnGod. We zien in het begin van de bijbel dat God Noach roept met een speciale opdracht. Noach moest een boot bouwen, want God zou een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen; alles wat op aarde is, zou omkomen. (Genesis 6:17) Alleen Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen zouden behouden worden. Zij en van alle dieren, één paar, moesten de ark in gaan. Op deze manier zouden zij bewaard blijven voor de watervloed. Een andere persoon dieGod geroepen wordt is Abraham. Abraham was een Godvrezend man. In Genesis 12:1 zien we dat God tot Abram zegt: “Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal ”. Abram vertrouwde helemaal op God. Hij ging in geloof op pad, niet wetende waar God hem brengen zou. Zou jij dit aandurven ? Durf jij in geloof de weg te gaan die Hij jou wijst ?

Lees de volledige preek…