Het woord van zondag 24 november 2019

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
In heel de bijbel draait het om Jezus. Hij was in het begin der schepping. De profeten profeteerden al over Hem in het Oude testament. De discipelen in het Nieuwe Testament hebben Zijn wonderen en tekenen gezien. En ook nu mogen wij nog steeds Zijn wonderen en tekenen zien. Vanmorgen wil ik het hebben over we wederkomst van Jezus. Ik heb de vrijmoedigheid genomen om een paar liedteksten uit de combibundel Johannes de Heer/Glorieklokken te gebruiken in deze preek. Deze liederen omschrijven op een mooie en bijbelgetrouwe wijze niet alleen het moment van de wederkomst van Jezus, maar ook wat daaraan vooraf gaat en wat daarna komt. Als ik tegen sommige mensen zeg dat Jezus spoedig teugkomt, dan verklaren ze mij voor gek. “Hoe kun jij nu in Jezus geloven”, zeggen ze dan. Voor ons kinderen Gods is hun reactie begrijpelijk, want alleen door de Heilige Geest wordt ons Jezus geopenbaard. De terugkomst van Jezus zal wonderbaarlijk zijn. Wat zullen wij tegenkomen in de hemel ? Glorieklokken 52. “Lichtstad met uw paarlen poorten. Wond’re stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deez’ aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar Zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.” Als we eens bij Hem zijn in het Nieuwe Jeruzalem, dan zullen wij Hem zien en Hij zal ons toespreken met lieflijke woorden, want Hij houdt van ons.

Lees de volledige preek