Het woord van zondag 24 mei 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Psalm 46:2-12. Deze psalm is een lofgezang voor de Here. Wat een machtig woord ! De Here is ons een Burcht ! De Here is ons een Toevlucht ! Hij is onze Sterkte ! Hij is ons een hulp in benauwdheden ! En juist dààrom zullen wij niet vrezen ! Hoe sterk is die God voor jou ? Al zou de aarde zich verplaatsen, al zou de aarde wankelen in het hart van de zee ! Hoe sterk is die God voor jou ? Het woord van God is: ja en amen ! Maar, weet je, die God die dat woord gesproken heeft is ook: ja en amen ! Daarop mogen wij ons vastgrijpen ! God is ons een Burcht ! En als wij in die Burcht zijn, dan zal die stroom van levend water, die stroom van liefde en Gods kracht, die stroom die leven en genezing geeft in ons leven komen. Dit is een belofte van God. God is een machtige Held die verlost ! Put kracht uit die God ! Put kracht uit die belofte die Hij gegeven heeft ! Laat je niet meetrekkende wereld ! In deze wereld is geen stabiliteit, geen vastigheid ! Waar is de bron van jouw kracht ? Put jouw kracht uit de Here God ! Luister niet naar gedachten die jou afbrengen van God ! Als wij ervaren hebben dat God ten zeerste een hulp in benauwdheden is, dan zullen wij, juist daar ervaren, dat de Here zegent. Hoe staat het met jouw relatie met God ? Alleen in goede tijden: “halleluja” ? En in slechte tijden dan ? Ook: “halleluja” ? We lezen verder in Psalm 47:2-10. Alle autoriteit en macht is in Gods hand ! Niets en niemand staat boven de autoriteit van God ! Wij zijn in Zijn hand en Hij kiest ons erfdeel uit ! Weet je wat je ontvangt als je Gods erfdeel ontvangt ? Antw.: wij ontvangen eeuwig leven ! We ontvangen zegen op zegen ! We ontvangen kracht op kracht ! We ontvangen overwinning op overwinning !

Lees de volledige preek