Het woord van zondag 24 maart 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen Romeinen 8:8-28.Wat is leven naar het vlees ? Antw.: Leven naar het vlees is, dat alle aandacht uitgaat naar het hier en nu. Leven in het vlees is dat hier en nu bepaalt wat ik doe of wat ik niet doe. Leven in het vlees betekent dat de omgeving de mensen, de cultuur of hetgeen momenteel actueel is bepaalt wat ik ga doen. Als in het vlees leeft, dan leef je vanuit de zintuigen van je lichaam. De bijbel leert ons dat zij die in het vlees leven, dat zij God niet kunnen behagen, omdat zij in hun gehele wezen gefocust worden, op het vlees, op datgene wat de wereld wil. De Heer noemt ons dienstknechten. (Romeinen 14:18) Maar wij zijn méér dan dienstknechten ! Want Hij noemt ons zonen en dochteren Gods. Gods woord spreekt ook over dat wij ons niet wederom een slavenjuk moeten laten opleggen. (Galaten 5:1) De Here heeft ons vrijgekocht opdat wij niet onder een slavenjuk te zijn. Om niet geknecht te worden. Hij heeft ons vrijgekocht om kinderen van Hem te zijn. Dit heeft Hij gedaan opdat wij ten volle tot eer en glorie van Hem kunnen leven. God heeft zich in ons een rein vat verworven. Hij heeft ons in Jezus Christus gereinigd en geheiligd. Hij heeft ons gevuld met Zijn heilige tegenwoordigheid, met Zijn Heilige Geest. Het is heel belangrijk, dat wij beseffen dat wij gekocht en betaald zijn ! (1 Korintiërs 6:20) Wij behoren Hem toe !
Lees de volledige preek