Het woord van zondag 24 januari 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Wij zijn een tempel van Gods tegenwoordigheid. Wij zijn kinderen Gods, gekocht en betaald met het bloed van Jezus ! Ik wil met jullie gaan naar Hebreeën 3:1-6. Wat wordt hier gezegd ? Hier wordt gesteld dat er huizen gebouwd kunnen worden, huizen in geestelijke zin. De mens bouwt aan zijn toekomst ! De mens heeft een visie. Maar tot welke eer en glorie staat het huis ? Als we kijken naar Mozes, dan zien we dat hij in opdracht van God de tabernakel maakt. Die tabernakel was een afschaduwing van hetgeen komen zou. Dus, in feite, bouwde Mozes, als dienstknecht van God, een huis met de bedoeling van dat dit het eigenlijke huis niet is, maar dat dit eigenlijk een maquette is van hetgeen er in de toekomst gaat komen. Mozes bouwde de tabernakel precies zoals God hem dat laten zien. Het mooie is dat, op het moment dat Mozes klaar is met het bouwen van de tabernakel, God de tabernakel vult met Zijn heerlijkheid. Ik wil met jullie lezen in Exodus 40:33-38. Overdag boven de tabernakel een wolk en des nachts was er een vuur voor de ogen van het gehele huis Israëls. Weet je, ook voor jou is er een tabernakel ingericht ! Als we lezen in het Oude Testament dan lezen we telkens een verwijzing naar de komende Messias. Het wijst naar het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In Jezus zijn wij een tempel van de Heilige Geest ! Na Zijn dood en opstanding en verrijzenis kwam, naar de belofte, de Heilige Geest over de discipelen. Net zoals de heerlijkheid van God over de tabernakel was gekomen, zo was ook de heerlijkheid van God, de Heilige Geest, over de discipelen gekomen, voor iedereen zichtbaar ! Zo is ook de Heilige Geest uitgestort in de harten van de kinderen Gods, in de tabernakel die wij zijn. De heerlijkheid van God is op jou ! Net zoals de Israëlieten moesten leren, moeten ook wij leren dat, als de heerlijkheid van God beweegt, wij de gevoeligheid en geoefendheid te hebben om de bewegingen van de heerlijkheid van God, de Heilige Geest te volgen. Want wat lezen wij in vers 36 en 37: “Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op, op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag, dat zij zich verhief”. God is ons aan het leren om de fijngevoeligheid te hebben van de Heilige Geest. Broeders en zusters, val niet in slaap !

Lees de volledige preek