Het woord van zondag 23 mei 2021

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ja broeders en zusters, het is Pinksteren. Wat zegt Gods woord: “Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest”. Het is opmerkelijk dat dit schriftwoord te vinden is in het Oude Testament, nl. Zacharia 4:6. We zitten hier in de tijd waarin het volk Israël net is teruggekeerd uit de ballingschap. Er is vijandschap met de Samaritanen en ook de tempelbouw wordt vertraagd. God echter geeft Zacharia een visioen van een altijddurend brandende menorah met daarbij deze woorden over waar ze hun kracht moeten zoeken. En dat is de Heilige Geest ! Dus: toen ook al ! Bij alle christelijke feesten staat Jezus centraal: Kerstmis, Zijn geboorte, Goede Vrijdag, Zijn kruisiging, Pasen, Zijn opstanding uit de doden, Hemelvaart, Jezus vaart op naar de hemel. Pinksteren gaat echter over degene waarvan Jezus zegt: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”. (Johannes 14:16) We gaan verder lezen in Johannes 16:5-15. De Heilige Geest is essentieel in het leven van een kind van God. Waarom ? We gaan lezen in Johannes 13:20. Jezus zegt hier: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft”. Als wij de Heilige Geest buiten sluiten, dan sluiten wij ook Jezus buiten. Als wij de Heilige Geest buitensluiten, dan zijn wij niet meer beschermd door het bloed van Jezus. De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Christus hier op aarde en Jezus is het beeld van de hemelse Vader. Tezamen vormen zij de Goddelijke drie-eenheid. Wat had Jezus ook al weer gezegd tegen Zijn discipelen voor Hij ten hemel voer?

Lees de volledige preek..