Het woord van zondag 23 juni 2019

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan lezen in 1 Samuël 17:41-50. We zien hier David tegenover de reus Goliath, een Filistijn. Aanvankelijk werd van David gezegd: ”Wat wil jij nou bereiken tegen deze reus ? Jij bent veel te jong en veel te klein om deze reus te overwinnen, Ga liever terug je schapen hoeden” ! David, echter, zei tot koning Saul dat hij met Goliath de strijd zou aanbinden. Saul bekleedde David mat zijn wapenuitrusting: een wapenrok, een koperen helm op zijn hoofd en deed hem een pantser aan. (zie: vers 38 van hetzelfde hoofdstuk) David kon er niet mee overweg en deed deze wapenrusting uit. Vervolgens nam hij uit de beekbedding vijf stenen, deed deze in zijn herderstas en hield de slinger in zijn hand Zo trad hij Goliath tegemoet. David vertrouwde geheel en al op de Here dat Hij hem de overwinning zou geven over Goliath. En zo gebeurde het. David deed een steen in zijn slinger. Slingerde die steen in de richting van Goliath en trof hem op zijn voorhoofd, zodat Goliath ter aarde viel en vervolgens doodde David hem. Met het zwaard van Goliath hakte hij het hoofd van Goliath af. Vanaf dit moment veranderde het leven van David radicaal. Vraag: hoe ver willen wij gaan, zodat ons leven radicaal veranderd tot eer en glorie van God ? Zijn wij ook zo moedig als David om de geestelijke strijd aan te gaan in vertrouwen op God ?

Lees de volledige preek