Het woord van zondag 23 januari 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan lezen Hebreeën 3:1-19. Mensen zijn bezig met techniek. Ze bedenken de gekste dingen. Sommige dingen zijn natuurlijk ook slim. Maar…over dit alles is God ! God geeft de mogelijkheid om deze dingen te bedenken. Als Hij die mogelijkheid niet had gegeven, dan zaten we, bij wijze van spreken, wat betreft mogelijkheden, nog in het stenen tijdperk. Alles heeft God in Zijn hand. Ons leven is uit God ! Niets en niemand kan het roven ! Vers 1 zegt dat we ons moeten richten op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus. Hij is ons doel ! Hij is het doel van onze aanbidding ! Als Hij het doel is van onze aanbidding, zal Hij ons tot een heiligdom zijn ! Als wij een ander doel voor ogen stellen, als wij ons op andere dingen laten richten, dan wordt dat ons tot een pseudo-heiligdom. Maar de bijbel zegt duidelijk dat we geen twee heren kunnen dienen. (Matteüs 6:24) Als je je vertrouwen voor 100 % op de Here stelt, dan zul je zelf Zijn huis zijn. Dan zal Hij in jou wonen. De Here wil in jou wonen ! Laat al jouw vertrouwen, jouw hoop, jouw zekerheid dan ook op de Here zijn ! Hij helpt jou heel de weg te gaan met Hem ! Jezus weet wat wij doormaken in ons leven. Hij weet waar wij allemaal door heen gaan. Hij is nl. zelf mens geweest. (Hebreeën 4:15) Ons leven is in de hand van God ! We hoeven nergens bang voor te zijn ! Jezus is àlle wegen van het leven door gegaan. Hij is mens geworden ! Hij is in àlle dingen beproefd geworden ! Hij heeft zelfs de dood des kruises moeten ondergaan. Dit om te kunnen verstaan de plaats van de mens. Om te kunnen verstaan wat de mens allemaal doormaakt. Maar bovenal om te kunnen laten zien dat Hij Heer over de schepping is ! Hij heeft overwinning gegeven !

Lees de volledige preek…