Het woord van zondag 23 februari 2020

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We ziende gehele bijbel dat God een God is van herstel. De mens verziekt dingen, omdat zij niet Gods wil willen doen. Zij weten het vaak beter dan God. We zien de tijd van Sodom en Gomorra langzaam terugkeren. Alles mag tegenwoordig. Iedereen doet het met iedereen. Mannen doen het met mannen. Vrouwen met vrouwen. Van pedofilie horen we steeds vaker. Overspel, afgodendienst Het is God allemaal een gruwel ! We gaan vanmorgen naar Ezechiël 16:1-5. Hier zien we hoe God gruwelt van de daden die de mens doet. Hier gaat het over Jeruzalem. Het volk van God heeft zoveel gruwelijke dingen gedaan. God vergelijkt het hier met een baby die weggegooid wordt op het veld. De mensen verwerpen hier de God van Abraham, Izaak en Jakob. Zij kiezen er voor Gods wil niet te doen. Het moet voor God verschrikkelijk zijn geweest te zien dat Zijn volk, dat Hij uitverkoren heeft, Hem afwijst. Maar…hoe zit het met ons ? Geven wij ons volkomen aan de Heer ? Hoe vaak laten wij ons verleiden om zonde te doen ? Hoe zit het met Gods wil in ons leven ? Paulus zegt het zo: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dàt doe ik”. (Romeinen 7:18 en 19) Paulus was ook maar een mens zoals wij. Hij was er echter van bewust dat hij alleen in Jezus Christus het goede kon doen. God wil ons zegenen ! Hij wil ons helpen. Hij wil herstel in ons leven geven. Hij wil ons vormen naar het beeld van Jezus Christus. Hij wil ons al onze zonden vergeven !

Lees de volledige preek