Het woord van zondag 23 december 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Micha 5:1. Weet u wat gebeurt is in Bethlehem ? Inderdaad, daar is Jezus geboren ! Hij is de komende Koning ! Hier wordt al geprofeteerd over Jezus. Dat Hij geboren zal worden in Bethlehem. We gaan naar Jesaja 9:5-6. Hier wordt gesproken over een zoon die geboren zal worden, die de koning zal worden tot in eeuwigheid. Waar wordt het gesitueerd ? Antw.: onder David, koning over Israël ! We gaan naar Jesaja 7:14. Immanuël betekent: God met ons. Een jonkvrouw, dat is een maagd. Als een vrouw, een maagd, gemeenschap heeft met een man, dan is het niet vreemd als die vrouw een kind zou baren en zal dus, om die reden, niet meer als maagd benoemd worden. Maria was maagd. Zij had geen gemeenschap gehad met een man. Zij baarde Jezus. Toch wordt zij daarna nog steeds als maagd benoemd. Waarom: omdat Jezus geboren werd uit de Heilige Geest. Die jonkvrouw, waarover in Jesaja 7:14 geprofeteerd wordt, wijst dus op Maria. Dat kind is natuurlijk de Here Jezus ! Dus: duizenden jaren voordat Jezus geboren werd, werd al geprofeteerd over Hem. En die profetieën zijn exact ! Door God geopenbaard ! Jezus is door God gegeven ! Jezus communiceerde dagelijks met Zijn hemelse Vader. Hij trok Zich dagelijks terig in de stilte om te praten met Zijn hemelse Vader. In Johannes 5:19 staat dat Jezus over Zichzelf zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen”.
Lees de volledige preek