Het woord van zondag 23 augustus 2020

Wij hebben gezongen: “I have a light”. Wij hebben het licht van Christus in ons. Dit licht schijnt altijd. Met name in de duisternis moet dit licht niet uitgaan ! Met name in de duisternis is dit licht zo hard nodig. Prijs God ! Wij hebben de Here ! Onze God is een liefdevolle Vader die ons zegent en die ons keer op keer wil versterken en vernieuwen. Ik wil met jullie gaan lezen in Jesaja 35:1-10. Hier staat een machtige belofte van God voor Zijn volk. Het is een belofte over hetgeen komen gaat. Het kan zijn dat het volk te midden van een strijd van Godswege een zegen ontvangt. Het kan zijn dat er allerlei situaties zijn in deze wereld, maar de beloften van de Here zijn ten allen tijde: “ja en amen” ! We zien op dit moment allerlei vreselijke dingen in deze wereld. Eigenlijk is dit maar het begin ! (Marcus 13:8) De wereld gaat steeds meer zoeken naar: “hoe komen we hier uit” ? Ze proberen van alles, maar de enige oplossing is de Here Jezus ! Hij is de weg van God ! God zàl komen en Hij zàl ons verlossen ! Maar hoe weten we dat de Here komt ! We spreken hier over de tijd van Jesaja. Hoe weten we dat de Here getrouw is aan Zijn woord ? God geeft in dit woord in Jesaja een aantal kenmerkende situaties. Kenmerkende aanwijzingen ! Lees vers 5 en 6: “Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;

Lees de volledige preek