Het woord van zondag 22 november 2020

spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen in Johannes 10:1-18. De goede Herder. Jezus geeft hier een voorbeeld van wat het betekent om een herder te Zijn. Hij is de waarachtige Herder. Het is een deze tijd voor de mensen héél moeilijk om richting te bepalen. Waar moeten we naar luisteren ? Mensen worden doodgegooid met allerlei berichten.. Van alle kanten krijgen ze verschillende berichten. De één zegt: “je moet het zó doen”. De ander zegt: “neen, niet zo doen, je moet het op deze wijze doen” ! Weer een ander zegt: “neen, dit is de juiste wijze om het te doen” ! Veel mensen worden radeloos. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Maar de Here zegt: “er is maar één Weg, er is maar één Deur, er is maar één Goede Herder”! En dat is de Here Jezus zelf ! Degenen die naar Zijn stem horen, die gaat Hij leiden op de goede weg. Die gaat Hij leiden in hun leven. Tegenwoordig worden de mensen veelal geïndoctrineerd met ideeën vanuit het internet, televisie….enz. Ik houd mijn hart vast. Waar zijn de mensen allemaal mee bezig ? Ik maak me ernstig zorgen hierover. Kijk eens om je heen hoe verschillend mensen reageren over één enkele situatie. Er ontstaat zo onderhand een hele oorlog in een land als er één ding fout gaat. Ze exploderen als het ware. Ze gaan los ! Gods woord zegt: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen”. (Matteüs 24:12) Als mensen niet meer weten waar ze zich aan te houden hebben, dan verliezen ze hun oriëntatie. De Here, echter, heeft heel duidelijk Zijn woord, Zijn beloften gegeven. Zie het verschil tussen de goede Herder en hetgeen in de wereld is !

Lees de volledige preek