Het woord van zondag 22 mei 2022

(Spreker. br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Gisteren kwam een Marokkaanse man bij onze evangelisatie kraam. Hij bekeek de tractaten in de kraam en pakte er enkele. Hij wist dat er 4 evangeliën in de bijbel waren. Hij wist ook dat er een oude en een nieuwe testament was. Hij sprak Frans. Gelukkig kennen wij ook een beetje Frans. Onverwachts zei hij: “Jésus reviendra”, hetgeen betekent: : ”Jezus zal terugkomen”. Daarna de vraag aan ons: “pour tout le monde, aussi pour le moslims” ? “Voor iedereen, ook voor moslims” ? Hadden wij moeten zeggen: “Non, seulement pour les chrétiens” ? “Neen, alleen voor christenen” ? Neen ! Wij pakten een Frans Johannes evangelie en lieten hem lezen Johannes 3:16. Hij heeft het Frans Johannes evangelie meegenomen. Hij vroeg ons ook vlak voordat hij ging of wij hem konden helpen aan een verblijfsvergunning. Hij wou in Nederland blijven. Helaas, dan kunnen wij niet. Daar staan we niet voor in de stad. Wij kunnen mensen wel helpen aan een verblijfsvergunning in de hemel. Jezus is de Deur ! Zijn wij als mens beter dan de mensen in deze wereld die niet in God geloven ? Neen, zeker niet ! Het verschil is dat wij van Godswege de genade hebben mogen ontvangen dat wij Zijn kinderen mogen zijn, omdat wij Jezus Christus hebben aangenomen in ons leven ! We hebben gezongen: “U bent de Heer die ik dien”. We moeten echt een keuze maken wie wij willen dienen. Alles wegdoen in ons leven dat in de weg staat voor een persoonlijke relatie met God. Hoe is het met jou ? Eén ding weet ik: God bekijkt mij niet zo kritisch, als ik mijzelf bekijk ! Vaak beoordeel ik mijzelf naar de fouten die ik als kind van God maak ! Maar God zegt heel simpelweg : “Ik houd van jou” ! Het is natuurlijk goed je te bezinnen op je relatie met God. Maar laat niet het zwaartepunt zijn op hetgeen je nog fout doet. Anders krijg je een negatief zelfbeeld ! Laat je focus zijn op Jezus ! Dank Hem voor het machtig werk dat Hij in jou begonnen is. Hij laat jou niet los ! Ik denk aan opwekkingslied 313. “Overwinnaar ! Hij is verrezen !”. Jazeker ! Jezus is Overwinnaar ! Heel belangrijk is het hoe wij tegenover elkaar staan. (lees: Kolossenzen 2:13-15) Jezus heeft Zijn leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Hij deed dit voor ons. Door Zijn offer aan het kruis aan in ons leven aan te nemen en Hem te belijden als Heer mogen wij zeggen wat in lied 479 van opwekking staat: “Wij zijn meer dan overwinnaars die ons heeft liefgehad”. (lees: Romeinen 8:37-39) Verwacht de Here ! Want Hij zal terugkomen ! Wij mogen dan komen op de plaats die Hij voor ons bereid heeft ! (Johannes 14:1-3)