Het woord van zondag 22 mei 2021

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Psalm 68:1-30. Deze Psalm begint met: “God staat op, zijn vijanden worden verstrooit”. Wie zijn Gods vijanden ? Is dat de mens ? Neen , het probleem is de zonde die de mens zelf toelaat. God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld. Wat wilt dat zeggen ? Dat wil zeggen dat wij mensen net als God een eigen wil hebben gekregen. De mens kan dus zelf keuzes maken. Goede keuzes, maar ook slechte keuzes. God wil ten allen tijde Zijn autoriteit laten zien. Wij mogen weten dat wij in Gods handen zijn ten allen tijde. Helaas maken veel mensen niet de keuze voor God. God heeft een plan met de mens. Hij wil dat de mens behouden wordt voor de eeuwigheid. Hij wil niet dat de mens verloren gaat. Als ik lees wat boven deze Psalm staat, nl. “Gods zegetocht”, dan zie ik God, als machtige veldheer voorop gaan, met achter Hem een machtig leger. En Hij gaat van overwinning tot overwinning ! En wij mogen delen in Zijn overwinning. Als wij echter in Genesis lezen over de zondvloed. De mens spot met God. Er staat geschreven dat de aarde op dat moment vol van geweldenarij was. Op een bepaald moment zegt God dat het Hem berouwd dat Hij de mens op de aarde gemaakt had. Hij had het plan opgevat om de mens van de aardbodem te verdelgen. Alleen Noach, een rechtvaardig en onberispelijk man, en zijn gezin vond genade bij God. (Genesis 6:5-9) Het was vanwege de zonde dat zoveel mensen de dood vonden in de watervloed. We lezen over de vernietiging van Sodom en Gomorra. Eenzelfde situatie. God verwoest de stad vanwege hun onreinheidzwavel en vuur. We zien het ook met Mozes met het volk in de woestijn. God wilde Zijn volk leiden naar het beloofde land. Velen hebben het beloofde land echter niet gezien. En dat terwijl God wonderen en tekenen liet zien tijdens hun 40 jarige tochtde woestijn. Heel bekend is de tocht van het volkde opengespleten Schelfzee. God voorzag hen zelfs van voedsel tijdens hun tocht. Hij liet brood uit de hemel regenen, het manna. Klagen en afgodendienst was de oorzaak dat zelen geen genade vonden in Gods ogen. Heeft God behagen in de dood van mensen ? Neen, beslist niet ! God is een heilig God ! Hij houdt van mensen. Maar de mens haalde het oordeel van God zelf op zijn hals vanwege zijn hardnekkig zondigen. En wat denk je van David en Goliath ? Stierf Goliathdie vijf stenen ? Ja, dat wel, maar eigenlijk gebruikte God die vijf stenen om Goliath op de juiste plaatsen te raken. Gods toorn was op Goliath, omdat hij de God der slagorden van Israël getart had. (1 Samuël 17:45)

Lees de volledige preek