Het woord van zondag 22 juni 2020

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil lezen uit Genesis 3:17-19. Ik wil hierbij de nadruk leggen op de arbeid die wij moeten verrichten. God heeft ons een lichaam gegeven om te werken. Niet alleen om te werken, maar ook om het lichaam te verzorgen. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Er zijn mensen die nemen het niet zo nauw met hun/haar uiterlijk en/of wat ze eten. Dit is heel jammer, want deze mensen beseffen schijnbaar niet dat hun lichaam geschapen isGod. Het is een wonder dat wij hier op aarde mogen rondlopen, want hier staat geschreven: “..want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Dit is het werk Gods. Ons lichaam isGod zo ingenieus geschapen, dat de wetenschap er nog steeds van versteld staat. God weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij kent ons in alle opzichtenen door. Omdat God ons gemaakt heeft, mogen wij ten allen tijde bij ziekte tot Hem komen voor genezing. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij onze huisarts niet mogen vragen om advies of een diagnose als wij ons niet goed voelen. Maar het belangrijkste is om ons eerst tot God te richten voor genezing ! Hij is jouw Maker. Hij weet precies hoe jij in elkaar zit ! God vraagt van ons om met grote zorg met ons lichaam om te gaan. Eet gezond en let op je uiterlijk. Ga niet als een onverzorgd iemandhet leven. Wees ook hierin een getuige van Christus ! Aan de andere kant is het voor ons ook heel belangrijk om mensen niet te beoordelen naar hun uiterlijk. Voorbeeld: een man komt na zijn werk met zijn vieze werkpak naar een autozaak. Hij is op zoek naar een BMW. De autohandelaar kijkt hem vreemd aan. Hij denkt: “wat moet hij hier” ? Hij besteedt geen aandacht aan hem. Omdat hij zich genegeerd voelt vertrekt de man. Een paar dagen later komt dezelfde man in een net pak naar dezelfde autozaak. De autohandelaar ziet hem en stapt snel op hem af. “Meneer, hoe kan ik u helpen” ? De man antwoordt hem: “toen ik een paar dagen geleden in mijn vies werkpak kwam, toen zag u mij niet staan. Nu ik in mijn net pak kom, dan neemt u mij wel serieus” ?!

Lees de volledige preek