Het woord van zondag 22 december 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen Jesaja 7:1-14 Achaz was op dat moment koning van Jeruzalem. Er trok een leger tegen hem op, die sterker was als hem. Wat ga je dan doen als een vijand tegen je optrekt die sterker is als jou ? Het gaat hier over Jeruzalem, de stad van God. We zien hier dat de Here spreekt tot Jesaja. Hij moet naar Achaz gaan en hem vertellen om rustig te blijven. Dit was het eerste advies van de Here aan Achaz: “wat er ook gebeurt, blijf rustig” ! De Here spreekt hier over twee rokende stompen brandhout. Wat bedoelt de Here hiermee ? Antw.: de Here bedoelt eigenlijk hiermee dat bij de vijand het vuur uit is. De Here laat Achaz zien, dat de strijd al eigenlijk overwonnen is. In vers 7 staat dat de Here zegt: “Het zal niet bestaan en het zal niet geschieden”. De Here heeft dus besloten dat de vijand Zijn volk niet zal verslaan. Wat kunnen we hieruit leren ? Antw.: Elke omstandigheid wat op jouw weg komt, is in de hand van de Here. Hij zegt ook tegen ons: “maak je in geen ding bezorgd”. Twee dingen zegt de Here tot Achaz: “Indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd”. (vers 9) In feite zegt de Here hier tegen Achaz om Hem te geloven op Zijn woord. Maar in vers 10 zegt de Here tot Hem: “Vraag voor u een teken van de Here, uw God, diep in het dodenrijk of boven in den hoge”. Wat is het antwoord van Achaz ? Hij zegt: “Ik zal er geen vragen en de Here niet verzoeken”. Een nederige houding naar de Here toe van Achaz. Maar is dat wat de Here wil ? Is het de wil van de Here dat we iets over ons heen laten komen wat niet de bedoeling is ?

Lees de volledige preek