Het woord van zondag 21 oktober 2018

(spreker: br. Rob Koreneef, Evangelische gemeente in Balen, België)
Wanneer ik spreek over de zaligsprekingen, dan denkt u ongetwijfeld aan de zaligsprekingen, beschreven in Matteüs 5: “Zalig de armen van geest……, zalig die treuren……., zalig de zachtmoedigen…….. enz.”. De bergrede beslaat echter uit veel meer dan dat. Het zijn eigenlijk 2 hoofdstukken. Vroeger had men de gewoonte om eerst een inleiding te geven, dan kon je begrijpen waarom het ging. Vervolgens kreeg je de uitwerking. Bij de bergrede lezen veel mensen er over heen, maar de sleutel van de bergrede is eigenlijk het: “Onze Vader”. (Matteüs 6: 9-13) De zaligsprekingen zijn een inleiding. De uitwerking daarvan wil ik vanmorgen aan u voorhouden. We lezen Matteüs 7 vers 21 tot 23. We zitten dan aan het slot van de bergrede. Waarom staat hier eigenlijk 2x “Here, Here” ? Antw.: dit was vroeger een belijdenis. Als men zei “Here, Here…”, dan zei je eigenlijk: “U bent de Allerhoogste”. Jezus zegt hier: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders”. Als je s‘ avonds alleen in bed ligt en je denkt over de fouten die je die dag hebt gemaakt, dat lijken die fouten soms veel groter te zijn dan dat ze eigenlijk zijn. Hoe komt dat ?
Lees de volledige preek