Het woord van zondag 21 juli 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als een volk zich van God afkeert, dan komt de vijand en neemt het land in. Als wij ons niet onder de bescherming, onder de zalving van God stellen, dan heet de satan je van harte welkom. Hij kan dan rustig zijn werk doen in jou, want je bent nl. niet meer onder Gods bescherming. We gaan lezen in Richteren 6:1-4. Hier zien we ook dat het volk deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Het gevolg was dat de Here Zich van hen terug trekt. Het volk werd overgeleverd aan de vijand. En die rooft letterlijk alles ! De satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. (lees: 1 Petrus 5:8) Maar God heeft alle macht in de hemel en op aarde ! Als kinderen Gods moeten wij er van bewust zijn dat het helemaal niet gaat om wie wij zijn ! Het gaat in het geloof om wie God is ! Hij is machtig over ons ! Het mooie in dit verhaal over Gideon is dat de Here het volk niet aan zijn lot over laat. God is een God van wonderen en tekenen. Hij is waarlijk een Verlosser ! Als ik in dit verhaal Gideon zie, dan stelt hij zich een vraag: “hoe is het mogelijk dat het volk van God zich zo van God heeft afgewend” ? Hoe kon dit gebeuren ? Waar zijn de wonderen en tekenen ? Gideon stelt deze vraag aan de Here. We lezen in vers 12 t/m 16. Het antwoord van de Here is als volgt: Hij zendt Gideon uit om Israël te verlossen. Gideon mag gaan zoals hij is. Hij hoeft niet bevreesd te zijn, want de Here zegt immers tot hem: “Ik ben met u”.

Lees de volledige preek