Het woord van zondag 21 februari 2021

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion.
Ik wil je meenemen naar een verhaal. Een man, zijn vrouw en hun twee zonen. Het was hongersnood in het land. Tezamen trekken zij uit Bethlehem, in Juda, weg naar Moab. In Moab aangekomen sterft de man. De vrouw blijft achter met haar twee zonen. Vervolgens trouwen deze twee zonen met Moabitische vrouwen. Na ongeveer 10 jaren sterven ook haar beide zonen. Dus blijft de verbitterde vrouw over met haar 2 schoondochters. In Moab vernemen zij dat de Here heeft voorzien in Juda. Na dit vernomen te hebben gaan zij op weg terug naar Juda. Onderweg naar Juda zegt de vrouw tegen haar twee schoondochters: “Gaat heen, keert terug, ieder naar het huis van haar moeder….”. De ene schoondochter keert terug naar het land van haar geboorte. De andere zegt: “…waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven”. Zij was vastbesloten om dit te doen. Op een bepaald moment ontmoet deze schoondochter, tijdens het lezen van de aren, een zeer rijk man, Boaz genaamd. Deze Boaz blijkt in de bloedlijn te zitten van de overleden man van haar schoonmoeder. Hoe het verhaal verder verloopt kun je lezen in het bijbelboek Ruth. In dit verhaal kunnen wij zien dat de Here hier Zijn hand in heeft. Nog een ander mooi verhaal uit de bijbel wil ik jou vertellen. Het is het verhaal van Noach. Het was Gods genade dat Noach en zijn familie behouden werden uit de zondvloed die over de aarde kwam. We kunnen het lezen in Genesis 6 vanaf vers 9. Gods toorn was destijds over de mensen vanwege hun hardnekkige zonden die zij bedreven.

Lees de volledige preek