Het woord van zondag 20 oktober 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik moet denken aan Mozes. God roept Mozes om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. Mozes zegt: “ik, Here ?!….maar ik ben geen prater ” ! God zegt: “dan neem je Aaron mee” ! Vraag aan jou: stel dat de Here naar jou toe komt en zegt: “ga jij mijn volk vrijzetten” ! Wat zou jij doen ? Wat zou jij zeggen ? Weet je, als God je vraagt om iets te doen, dan kun je dat doen ! Je hoeft echt niet te denken: “kan ik dat wel” ? Doe het gewoon ! God vraagt je niet iets wat je niet kan ! Wees niet bezorgd over je omstandigheid of over je eigen zwakheden ! God geeft je de kracht en de mogelijkheden om het te doen ! De tijd is kort ! Jezus komt terug ! We gaan naar Openbaring 2. Johannes krijgt een verschijning van de Here op Patmos. De Here spreekt tot hem en openbaart hem hetgeen gaat komen in de laatste der tijden. We lezen hier over 7 gemeentes die telkens in het begin worden aangesproken met dezelfde aanhef.: “En schrijf aan de engel der gemeente te….. .”. Deze gemeentes zijn: Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes ,Filadelfia en Laodicea.. Waarom zijn dit zeven gemeentes ? En waarom specifiek deze gemeentes ? Want er zijn toch meerdere gemeentes beschreven in de bijbel ! De gemeente te Galaten ! De gemeente te Korinthe ! De gemeente te Kolosse….enz. Waarom worden deze hier niet benoemd ? De Here openbaart aan Johannes een beeld van de komende tijd tot aan de volgende stap hetgeen de Here gaat doen. Wat is die volgende stap dan ?

Lees de volledige preek