Het woord van zondag 20 juni 2021

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
God is met ons. Hij weet precies alles wat wij allemaal doormaken in ons leven. Hij weet dat wij somsmoeilijke situaties gaan. (Hebreeën 4:15-16) In elke verzoeking kan Jezus met ons meevoelen. Hij weet hoe Hij ons helpen kan. Waarom ? Omdat Hij op dezelfde wijze is verzocht, doch zonder te zondigen. Als wij onze naaste willen helpen met goede raad voor hun situatie, hoor je vaker: “Jij hebt gemakkelijk praten, jij weet niet in welke situatie ik zit”. En soms is dat vaak zo ! Maar als God nu tegen jou zegt: “Werp je bekommernis op Mij, Ik zal voor je zorgen”. Hoe is onze reactive dan hierop ? Zeggen wij dan ook tegen God: “Ja Heer, U zegt dat wel zo mooi, maar U weet niet hoe ontzettend moeilijk ik het heb” ! Neen, wij kunnen dat niet zeggen. De Here weet precies wat wij doormaken. (Psalm 34:18-23) God is een machtig God ! Hij houdt van Zijn kinderen. Lees wat hier staat: “Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden”. De God die wij dienen is de levende God. Wij zijn Zijn kinderen en Hij is onze hemelse Vader. Het is vandaag Vaderdag. Felicitaties aan alle vaders hier in de zaal, maar ook thuis. God weet beter dan wie dan ook wat wij echt nodig hebben ! Nog beter dan onze biologische vaders ! Lees: Lucas 11:13

Lees de volledige preek