Het woord van zondag 20 februari 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als wij verklaren dat Gods Koninkrijk hier is, dan is het uitgangspunt dat wij aangeraakt zijn door de Heilige Geest én dat wij geroepen zijn door de Heilige Geest én dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Dit is héél belangrijk in het Koninkrijk van God. Vanmorgen wil ik met jullie lezen Romeinen 8:5-6. De zalving van de Here staat haaks op de zalving van ons vlees. Die twee staan met elkaar in strijd. Paulus zegt dat hij het goede tracht te doen en het slechte brengt hij voort. (Romeinen 7:14-26) Paulus heeft het over 2 dingen. Allereerst de Geest van God in hem, die hem dringt, die hem leidt, die hem naar voren stuwt in de weg van God en daarnaast zijn vlees die eigenlijk een hele andere kant op wil. Hij tracht de wil van God te doen, maar zijn vlees wil soms niet doen wat hij wil. Hij vindt die weg in zichzelf. Het vlees is een heel lastig aanhangsel. Het is een strijd waar de mens vaak doorheen gaat. Als een mens van zichzelf zegt dat hij goed doet, dan gaat hij vaak uit van wat hij zelf denkt. De mens zit met zijn emoties, met zijn denken. Mensen reageren. De bijbel leert ons dat ons hart arglistig is. (Jeremia 17:9) Laten we daarom goed onderscheid maken wat hetgeen van de Here en hetgeen niet van de Here is als we iets op het hart krijgen om te doen. Laten we hier heel bewust in zijn ! Wees kritisch hierin. Niet kritisch op de Here, maar op jezelf ! Niet alles wat in je opkomt om te doen is van de Here ! Soms is het een verlangen van je vlees om te doen. We moeten beseffen dat we, als kind van God, vrijgezet zijn van de zonde !

Lees de volledige preek…