Het woord van zondag 20 december 2020

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Genesis 1:1-4. We lezen hier dat God het licht schept. God is bij machte om te spreken en het is. God schiep het licht en Hij zag dat het goed was. Hij schiep niet alleen de zon om de aarde te verlichten, maar Hij schiep ook de maan om de nacht schemerig te maken. In deze duistere tijd proberen wij het licht van Christus naar de mensen te brengen. Juist naar Kerst toe zien we, als we ’s avonds een wandeling maken, dat mensen hun tuinen en gevels versieren met allerlei lichtjes. Het ziet er mooi uit, maar dit is niet het licht wat God hier bedoelt. God heeft Zijn creativiteit in de mens gelegd. Echter, de mens gebruikt zijn creativiteit met dingen welke reeds voorhanden zijn. God, daarentegen, maakt van niets iets. Wij mensen kunnen dat niet. Voorbeeld: als wij in een lege kamer staan en wij zouden zeggen: “daar zij een stoel”. Denk je dat daar ook plotseling een stoel zou verschijnen vanuit het niets ? Wij kunnen,de creativiteit van Godswege ons gegeven, heel veel dingen doen. Maar wat God gedaan heeft kunnen wij mensen niet doen. Hij heeft ons Zijn Licht gegeven In Zijn woord, de bijbel, lezen wij over het LichtHem gegeven. Jezus Christus ! In het Oude Testament lezen we dat het volk de geboden van God bleven overtreden. Ondanks dat God hen Zijn wonderen en tekenen liet zien vanuit Zijn liefde voor hen, bleven zij zondigenafgoden te dienen.

Lees de volledige preek