Het woord van zondag 2 mei 2021

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over de strijd in ons. De strijd in onszelf en de strijd met onszelf. De strijd met ons lichaam, de strijd in de Geest, de strijd met de wereld. Het is een strijd van: “het volgen van Jezus” of “het zich houden aan de wet” ! Een voorbeeld is het moment dat je tot bekering komt. Je hebt jarenlang in de wereld geleefd en dan….leer je Christus kennen ! Het is een hele verandering die je ondergaat ! Je hebt jarenlang gestudeerd ! Je weet precies hoe het werkt in de wereld en dan komt Christus in je leven ! Een hele omschakeling ! Je ervaart de strijd tussen jouw vlees en de Geest ! Het is een strijd tussen jouw wil en de wil van God ! Waar kies je voor ? God vraagt aan ons om Zijn blijde evangelie te verkondigen. Jezus heeft ons de weg gebaand naar de Hemelse Vader. Jezus wil niet dat we onder de wet gebukt gaan. We gaan naar Handelingen 9:1-19. We lezen hier over Saulus van Tarsus, een fel bestrijder van de christenen. Hij gaat naar de hogepriester en vraagt hem om brieven die hem de bevoegdheid geven mensen gevangen te kunnen nemen. Onderweg naar Damascus ziet Saulus een fel licht. Het felle licht verblindde hem. De Heer spreekt tot hem, en zegt dat er in Damascus iemand op hem wacht. Eenmaal in Damascus aangekomen spreekt Saulus met Ananias. De schubben vallen van zijn ogen en hij kan weer zien. Saulus bekeert zich en wordt gedooptAnanias. Hij neemt de naam Paulus aan en gaat zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie. De apostelen waren in beginsel niet overtuigd van Paulus’ waarachtige bekering. Uiteindelijk lezen we in Galaten 2:1-10 dat hij tóchPetrus en de apostelen erkend wordt. Zij zagen dat Paulus waarachtig zijn oude leven had afgelegd en daadwerkelijk Christus was gaan volgen. Hoe zit dat met ons ? Hebben wij ons oude leven afgelegd ? Woont de liefde van God in ons ?

Lees de volledige preek..