Het woord van zondag 2 juni 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Waar gaat het over als je een kind van God bent ? Als Jezus in Israël rondloopt, dan gebeuren daar 2 dingen. Aan de ene kant de gevestigde kerk, de Joodse traditie. Aan de andere kant heb je de Zoon van God. Ik zou verwachten dat, als Jezus in het midden van Zijn gemeente komt, dat er een geweldige “wooow”, zal klinken. De heerlijkheid van God zal dan het hele huis dan vervullen. En de mensen rondom zullen zich dan richten op het huis van God ! Wat zien wij in Israël gebeuren als Jezus daar rondloopt ? Ik neem één of twee voorbeelden. We gaan naar Matteüs 15:1-11. We zien hier dat de gevestigde kerk meer gefocust is op de tradities, de gewoonten, zoals het behoorde te gaan, in plaats van gefocust te zijn op Jezus. Ze zijn bezig met dingen van het verstand. Jezus brengt de gehele zaak weer terug naar hen. Want zij beschuldigen Hem van het overtreden van de wet. Maar de vraag is: welke wet ? Is het een wet van mensen ? Of is het de wet van God ? Jezus zegt hen: “Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods” ? Jezus verwijst hier naar de wet van God ! Dus niet op de tradities van mensen. Jezus verwijt hen dat zij hun tradities verheffen boven de wil van God. Terwijl de wil van God boven alles zou moeten zijn !

Lees de volledige preek