Het woord van zondag 2 januari 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here heeft ons het afgelopen jaar gezegend ! Maar….nu is de vraag: wat verstaan wij onder zegen ? Zegen is dat alles in de hand van de Here is. Zegen is dat Hij de controle heeft. Zegen is dat alles wat Hij gepland heeft, gebeurt. Ik wil met jullie vanmorgen lezen Matteüs 11:25-30. Veel mensen zijn nog steeds op zoek naar de zin van het leven. Wetenschappers onderzoeken alles met allerlei moderne apparatuur. Ze proberen er achter te komen hoe de wereld ontstaan is. De mens denkt dat hij veel weet. Maar eigenlijk weten we nog zo weinig. Er is nog zoveel te weten over onze machtige Heer en over hetgeen Hij geschapen heeft. Maar de Here weet alles. Alles is in Zijn hand ! De Here Jezus kent de Vader en de Vader kent Hem ! Zij zijn één ! Die eenheid geeft Hij door aan wie Hij wil. Aan Zijn kinderen ! De Here Jezus zegt hier dat Hij deze dingen aan kinderen heeft geopenbaard. God heeft Zich geopenbaard aan Zijn kinderen. Joden, die de Here Jezus niet hebben aangenomen als hun Redder en Verlosser, zijn gebonden aan allerlei wetten. Jezus, echter, leert ons dat Hij Heer over de sabbat is. De geheiligden des Heren zijn vrij van de sabbats-wet. In Marcus 2:23-28 lezen we dat Jezus met Zijn discipelen op de sabbat door de korenvelden liep en terwijl zij liepen begonnen zij aren te plukken. En dan komen de Farizeeën om de Here en Zijn discipelen hierover aan te spreken. “Zie, waarom doen zij op de sabbat wat niet mag”? En dan legt Jezus aan hen uit dat Hij de Heer is over de sabbat ! De Here wil ons laten verstaan dat het niet gaat over de dingen die voor ogen zijn. Het gaat over de dingen die God voor jou persoonlijk heeft !

Lees de volledige preek