Het woord van zondag 2 februari 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 2 Kronieken 5:2-14 De tempel die Salomo heeft gebouwd wordt ingewijd. De ark van het verbond wordt in het huis van de Vader gebracht en wordt geplaatst in het heilige der heiligen. De ark des verbonds was de zichtbare tegenwoordigheid van de Here. Het bevond zich in beginsel in de tabernakel. De heerlijkheid van God was over de tabernakel. Pas als de heerlijkheid des Heren zich verplaatste, dan werd ook de ark verplaatst. Het ging hierom: dat de heerlijkheid des Heren in het midden van Zijn volk was. Nu de tempel was gebouwd kreeg ook de ark des verbonds een vaste plaats in de tempel. Net zoals de ark een vaste plaats kreeg in de tempel, zo wil de Here ook een vaste plaats krijgen in ons leven. Wij zijn nl. ook een tempel van de Heilige Geest. De Here wil vastigheid hebben in ons leven. De Here wil met ons zijn ! God wil een persoonlijke relatie met Zijn kinderen hebben. De Here had al tegen David gezegd dat niet hij de tempel zou bouwen, maar zijn zoon Salomo. (1 Kronieken 22:9-10) De ark was dus geplaatst en de priesters hadden zich geheiligd. Vervolgens hief het volk, tezamen met trompetten, een lied tot lofprijs van de Here aan. Op dat moment vervulde de heerlijkheid van God de tempel. Hier zien we wie God is. Hij is absoluut heilig !

Lees de volledige preek