Het woord van zondag 2 augustus 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat geweldig is het offer dat gebracht isJezus op Golgotha, wat ons volkomen vrijgemaakt heeft ! Niets is er meer wat ons vasthoudt. Bent je bekend met de Hindenburg ? Een gigantisch groot luchtschip. Het werd met ankers aan de grond gehouden. Maar…als ze op een gegeven moment alle ankers losgemaakt hadden, dan ging dit gigantisch luchtschip de lucht in en dreef op de wolken. Het vloog de hele wereld rond. Het was in die tijd (1936) een heel belangrijk vervoermiddel. Helaas is de Hindenburgbrand verwoest in 1937. Dit is eigenlijk ook voor ons zo. We zijn in deze wereld en de Here heeft al onze ankers die ons aan deze wereld verbonden losgemaakt. En op het moment dat wij ons laten meenemende Geest van God, dan drijven wij ver boven alles wat er gebeurt in deze wereld. De wereld kan in probleemsituaties alleen maatregelen nemen en deze maatregelen hebben gevolgen. Maar alleen God heeft de algehele controle en Hij heeft gezegd: “vertrouw op Mij” ! Ik wil met jullie lezen in Sefanja 3:9-17. Ik geloof dat de beloften die God heeft gegeven aan Zijn volk Israël ook voor ons zijn. De Here zegt hier dat Hij de volken andere reine lippen zal geven. Dat betekent dat Hij andere woorden in de monden zal geven. Reine woorden. De pure waarheid van God ! Reine lippen die de pure waarheid van God proclameren. Want satan heeft niets liever dan dat wij in een hoekje wegkwijnen en ons laten wegdrukkende dingen die over de wereld gaan komen. Hij wil ons leiden met angst en verderf. Maar onze God is een God van pure vrede en liefde !

Lees de volledige preek