Het woord van zondag 19 september 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In Johannes 8:44 staat wie de vader van deze wereld is en over de situatie waarin deze wereld zit. De here Jezus zegt hier: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”. Dit is de geest van de wereld. Het is een identiteit. Tegenwoordig spreekt men van een ID. Iedereen moet een ID bij zich hebben. We krijgen steeds meer uitbreidingen van de ID. Op onze telefoons moeten we dadelijk een QR-code hebben. De wereld heeft zijn ID. Wat is jouw ID ? Wie is jouw identiteit ? Voor ons christenen is Jezus onze identiteit ! We hebben de ID van Jezus Christus ! Sommige mensen bidden voor de wereldvrede. Maar helaas, die komt er niet. Niet zolang zij Jezus Christus in hun leven hebben aangenomen. We gaan lezen Romeinen 1:24 en 25. “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangende leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen”. Weet je, dingen moeten ons niet bevreemden. Ontwikkelingen in deze wereld moeten ons niet bevreemden. Voor ons, kinderen Gods is echter een hele andere zaak van toepassing. Door de Heilige Geest openbaart ons de hemelse Vader Zijn woord en Zijn plan voor ons leven. We gaan lezen in Johannes 12:36. “Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn”. Het is belangrijk waar we onze ogen naar richten ! Wat is het licht van jou ? Waardoor laat je je verlichten ? Waar zoek je verlichting ? De wereld zal komen met allerlei dingen. Maar onze verlichting is, prijs God, in de Here Jezus Christus !

Lees de volledige preek