Het woord van zondag 20 september 2020

Vandaag wil ik het hebben over de liefde Gods. Jullie kennen allemaal wel de bekende tekst Johannes 3:16. Ik wil vanmorgen een andere tekst uit Gods woord aanhalen over Gods liefde, nl. 1 Johannes 4:7-9. Weet u, ik begrijp met mijn verstand niet waarom God de mens liefheeft. Waarom heeft God de mens zo lief ? Antw.: omdat God een God van liefde is ! Hij heeft de mens lief met een eeuwigdurende liefde. God heeft de mens onvoorwaardelijk lief. Wat is onvoorwaardelijk ? Antw.: Of een mens nu Gods wil doet of niet Gods wil doet, in beide gevallen heeft God de mens lief. Bij God is geen aanziens des persoon. De mens die Gods wil doet die zegent Hij bovenmatig met de volheid van Zijn wezen.

Lees de volledige preek