Het woord van zondag 19 mei 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen in 1 Korintiërs 15:1-9. We zien hier dat Paulus eigenlijk terug komt bij het begin wat hij gaat prediken. Hij zegt dat hij gegeven heeft datgene wat hij zelf ontvangen heeft. En datgene wat hij gegeven heeft, is eigenlijk maar een heel eenvoudig iets. Het gaat nl. hierom, dat Christus voor ons gestorven is, Hij is begraven en is na drie dagen opgestaan uit de dood. En juist dit laatste wordt door veel mensen in twijfel getrokken: “hoe kan iemand nu opstaan uit de dood” ? De wereld zegt: “dood is toch dood” ? Daarom zegt men in de wereld ook: één keer leven, één keer sterven, geniet dus van het leven zolang als je kunt ! Dit zien we ook in de wereld: er is geen liefde, zoals God het bedoelt heeft. De mensen denken alleen maar aan hun eigen belang. Alles is gericht op hun ego. Dit gaat ten koste van degenen die echt behoeftig zijn. Weet u, daarom houdt Paulus zich niet bezig met de prediking over de wereld. Want het leven is maar een kleine fase. De essentie is dat, als je dit leven in het vlees geleefd hebt, dat dan het leven met God komt. Dus in feite is het niet: pakken wat je pakken kunt in dit leven in het vlees, maar bereidt je voor op het leven met God ! Paulus wil ons duidelijk maken, dat we er ons van bewust moeten zijn dat wij in Christus zijn en dat wij op weg zijn naar het eeuwig leven met Hem ! Weest daarvan ook verzekerd dat wij daadwerkelijk zijn in Hem ! Wij hebben het eeuwige leven in Hem ontvangen ! De vreugde van de Here is in jouw hart, in jouw ziel, in jouw leven met Hem ! Dit is écht wat wij nodig hebben als mens ! Belangrijk is dat wij, als mens, komen tot het doel van God ! God wil ons vormen en kneden, opdat wij ook daadwerkelijk tot Zijn doel komen in ons leven ! Hij houdt van Zijn kinderen !
Lees de volledige preek