Het woord van zondag 19 januari 2020

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion
Twijfelen: het heeft te maken met kleingeloof. Het heeft ook te maken met angst voor wat je gaat tegenkomen. Angst om niet begrepen te worden. Niet het volle besef hebben dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Je ziet op je eigen beperkte, menselijke mogelijkheden in plaats van de oneindig onbeperkte mogelijkheden van God. Als God je roept om iets te doen, dan kun je dat ! Hij zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Twijfel is niet van God. Satan zal alles in het werk stellen om je er van te overtuigen dat hetgeen God van je vraagt dat je dat niet kunt doen. In principe heeft hij daarin gelijk. Als mens kun je dat ook niet. Maar zijn bedoeling is, met al zijn afleidingen, dat je vergeet dat God met je is. We gaan naar: Exodus 3:11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden ? Wat antwoordde God hem: “Ik ben immers met u” ! Als God hier zegt dat Hij met Mozes zal zijn, dan moet dat toch alle reden voor Mozes zijn om zelfverzekerd te zijn dat alles goed zal gaan met de roeping van God om het volk uit Egypte te leiden.. Ja, toch ? Toch komen er toch nog twijfels bij hem op. We gaan naar: Exodus 4:1-9. Toen antwoordde Mozes: Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de Here is u niet verschenen ? En de Here zeide tot hem: Wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde: Een staf. Daarop zeide Hij: Werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte.

Lees de volledige preek