Het woord van zondag 19 december 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De oorsprong dat wij vrijgekocht zijnhet bloed van Jezus Christus ligt bij Kerstmis. Dan gedenken wij de geboorte van Jezus Christus. Hij is gekomen om ons te verlossen en ons vrij te zetten van alle zonden. Van alle lasten die in deze wereld aan het heersen is. Want de hele schepping gaat gebukt onder de zonden. Het is begonnen bij Adam en Eva. Maar de Here heeft toen al beloofd dat er een oplossing komt. Ik wil met jullie lezen in Jesaja 9:1. “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.” We lezen hier dat de Here een licht gegeven heeft over een land dat in diepe duisternis woont. Dat licht is niet alleen over Israël. Dat licht is ook naar ons toe gekomen. Ook naar eenieder persoonlijk. Die duisternis komt over de hele wereld en grijpt steeds verder om zich heen. Broeders en zusters, we kunnen steeds bidden om vrede voor deze wereld, maar de wereld is niet onderweg naar vrede. De wereld is onderweg naar chaos ! Men probeert alles in toom te houden. Men probeert alles in de greep te krijgen. Men probeert te controleren. Maar telkens komt men er achter dat het niet te controleren is ! Het is niet onder de controle van de mens ! God heeft alle wijsheid aan Zichzelf gehouden. De mens meent wijs te zijn. En zeker, we weten veel. En we ontdekken steeds meer ! Ik heb in het verleden ook geprobeerd om te studeren. Op het moment als ik iets leerde, was het dat ik in een gang kwam met tien deuren. Dan maakte ik een deur open van die tien. En dan wil ik verder leren. En dan kom ik weer in een gang met tien deuren. Ik maak weer één van die tien deuren open. Maar ja, ik wil steeds meer leren. Vervolgens kom ik weer in een gang met tien deuren. En zo gaat het steeds verder door. Ik merkte dat naarmate ik steeds meer gangen bent in gegaan en steeds weer een deur opende, dat de kennis zó groot is, dat je het niet kunt bevatten.

Lees de volledige preek..