Het woord van zondag 19 april 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God maakt vrij ! God maakt waarlijk vrij ! We gaan lezen Kolossenzen 1:9-14. Wat geweldig is het dat God ons bekrachtigd heeft ! Dat Hij voorziet in alles ! Dat Hij ons geduld en volharding geeft. Dit vinden wij niet in onszelf. Wij mogen dit vinden in de HereZijn Geest,Zijn woord. Wij zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de wereld naar het Koninkrijk van God ! Van het koninkrijk van duisternis naar het Koninkrijk van licht ! God is licht ! Hij troont in al zijn heerlijkheid in de hemel. Zo mogen wij nu al reeds in de heilige tegenwoordigheid zijn van God, onze Vader. God maakt vrij ! Dit is het heerlijke leven wat wij van God ontvangen hebben. Niet om wie wij zelf zijn, maar om wie Hij is ! Halleluja ! In de bijbel staat een mooi verhaal waar dit heel duidelijk naar voren komt. We gaan lezen in Daniël 3:1- Het volk van God was in ballingschap gevoerd naar Babel. Daar moesten ze meedraaien in de cultuur van Babel. God had voorzien dat Daniël in dienst mocht zijn in het hof van de koning. We lezen hier dat Daniël met zijn drie vrienden staan voor koning Nebukadnessar. De koning was vol ontzag voor Daniël, want Daniël mocht met de wijsheid van God de droom van koning Nebukadnessar uitleggen. Geen van de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën, die voor uitlegging aan het hof geroepen werden, konden de droom verklaren. Daniël, met de wijsheid van God, wel. (lees: Daniël 2:1-12) Koning Nebukadnessar had een gouden beeld had gemaakt.

Lees de volledige preek