Het woord van zondag 18 oktober 2020

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan naar Handelingen 8:26-35. We zien hier dat de kamerling uitleg vraagt aan Filippus aangaande het schriftwoord in Jesaja. Hij begreep niet wat er geschreven stond. Over wat en over wie werd hier gesproken ? Filippus legde hem uit dat het over Jezus ging, de komende Messias. Zo mogen ook wij vrijmoedig aan de Here vragen indien wij iets niet begrijpen uit Zijn woord. God heeft ons Zijn woord gegeven. In Zijn woord kunnen wij lezen hoe wij naar Zijn wil kunnen leven. Als wij naar Zijn wil leven dan zal Hij ons overvloedig zegenen. Wij mogen Gods woord ter harte nemen. Wij mogen met een nederig hart tot God komen. God ziet ons hart. God kijkt niet naar hoe jij uitziet. Neen, Hij kijkt naar jouw hart. Gods woord leert ons dat wij elkander lief mogen hebben. Ja, zelfs onze vijanden. Gods woord leert ons te vergeven ! Dit is misschien één van de moeilijkste dingen voor de mens. Want hoe kun je iemand vergeven die je pijn heeft gedaan ? God, echter, is een vergevend God. Hij vergeeft ons onze zonden. Hij maakt ons een nieuwe schepping in Jezus Christus. We hebben een machtig God ! Ik wil afsluiten met 1 Kronieken 28:9. Ken de Here. Dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed. Zoek Zijn aangezicht. Hij laat Zich vinden !