Het woord van zondag 18 november 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God troont op de lofzangen van Zijn kinderen. In Psalm 50:23 staat: “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”. Het is heel belangrijk om te weten wat Gods woord hier mee bedoelt. Als je lekker wilt eten, dan moet je zorgen dat je die dingen koopt die nodig zijn om die lekkere maaltijd te bereiden. Kruiden zijn nodig om de juiste smaak te krijgen. Er is dus een duidelijke voorbereiding nodig. In feite zegt de Here dit ook tegen ons, wat betreft onze verwachting van de Here. Wat verwachten wij van de Here ? Verwachten wij een zegen van de Here ? Verwachten wij een oplossing voor je probleem van de Here ? Ga je dan wachten tot de Here het doet ? Of ga je Zijn aangezicht zoeken ? We gaan lezen in Jesaja 62:10-12. Trekt door de poorten en maak de weg vrij ! Heft een banier om hoog en zuivert de weg van stenen ! Waarom moeten wij die weg van stenen zuiveren ?
Lees de volledige preek