Het woord van zondag 18 juli 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Soms laten we ons te veel meenemenangst in situaties. Weet je wat het probleem is van angst ? Op het moment dat ik iemand bang ga maken voor een bepaalde situatie, het eerste wat die persoon gaat doen is wegrennen. Vluchtgedrag ! Zonder eerst na te denken vlucht hij weg van die situatie. Sommige rennen de afgrond in ! Dat is de wereld ! De wereld maakt alleen maar angst ! Je wordt voor alles gewaarschuwd ! Kijk uit ! Kijk uit ! Doe dit, doe dat, anders ga je dood ! Bangmakerij ! Weet je wat het is ? Iedereen gaat vroeg of laat dood ! Een kind van God hoeft niet bang te zijn voor de dood ! In Christus Jezus hebben we eeuwig leven ontvangen. Ik wil met jullie lezen in Filippenzen 4:4-7. Verblijdt je ten allen tijde in de Here ! Weet dat je geestelijk fundament in God ligt ! Weet dat je behouden bent ! Natuurlijk komen er omstandigheden, maar op het moment dat ik bang ben om mijn leven te verliezen, dan ben ik vergeten wat Paulus zei: “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin”. (Filippenzen 1:21) Als je bang bent, als kind van God, je leven te verliezen, dan heeft satan een machtig wapen in zijn hand ! Hij zal je voortdurend proberen angst aan te jagen als je Gods wil wil doen. “Kijk maar uit, straks doden ze je”. Op deze manier probeert hij je bang te maken voor de dood. Gods woord zegt: “Dood, waar is je prikkel” ? (1 Korintiërs 15: 55) Nogmaals, in Christus Jezus hebben wij eeuwig leven ontvangen !!! Wat kan een mens mij doen ? Als mensen mij vragen hoe ik de toekomst zie, dan zeg ik: “hoe ziet de God de toekomst” ? Laten wij lezen in Lucas 21:25-28. We lezen hier dat de mensen, die God niet kennen, steeds meer in radeloze angst zullen komen over hetgeen over de wereld zal komen. We moeten bidden voor al deze mensen dat zij in al hun angsten zullen richten op God ! Want elke ziel die verloren gaat, zonder God te kennen, is verloren in de eeuwigheid ! De hele wereld is onder de zonde ! De bijbel spreekt over dat er rampen over de wereld zullen komen. Ongetwijfeld zullen ook sommigen van ons, als kinderen van God, dit meemaken. De bijbel zegt: “….dat één lot hen allen treft”. (Prediker 2:14) Dus: die rampen zullen niet alleen de ongelovigen treffen, maar ook de gelovigen.

Lees de volledige preek…