Het woord van zondag 18 december 2022

Spreker br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil vanmorgen lezen uit 2 Korintiërs 5:17. “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen”. Deze tekst spreekt mij zo aan, omdat ik in mijn omgeving zie dat veel mensen moeite hebben met vernieuwing, met verandering. Het is lastig voor veel mensen om een verandering aan te gaan. Het kan in verschillende situaties zijn. Bijv. een verandering van baan of een bijv. verhuizing is ook een hele grote verandering. Zo is het ook het leven met Christus. Het brengt veel veranderingen mee. Je moet vaak radicale keuzes maken om Christus’ wil. Want je kunt geen 2 heren dienen. (Matteüs 6:24) Het is ook vaak toetsen of iets van de Here is of niet ! Als de Here jou duidelijk bevestigd heeft om iets te doen, doe het dan ook ! Ook al gaat het tegen jouw verstandelijk begrijpen in ! Ook al verklaren de mensen in jouw omgeving jou voor gek ! We zien het in het leven van Abraham. De Here stelde Abraham op de proef. De Here vroeg hem om Isaak, zijn eniggeboren zoon, te offeren tot een brandoffer. Wat deed Abraham ? Hij ging op weg om Isaak te offeren ! (lees: Genesis 22:1-19) Als je je hart opent voor God, zal Hij je helpen met al de veranderingen die een leven met Hem meebrengt. Ben je verslaafd aan iets ? Als je Hem oprecht aanroept, zal Hij je helpen om weer vrij te worden ! Want dit is wat Hij wil: dat wij vrij zijn in Hem ! Vrij zijn van al onze gebondenheden ! We gaan naar Jesaja 40:30-31. “Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat”. God is een God van orde. Loop niet te hard van stapel. Laat de Here jou leiden in al hetgeen je wil doen voor Hem ! Laat Hem jouw kracht zijn ! Als je dat niet doet, dan gaat het verkeerd ! Ga niet achter jouw eigen vlees aan ! God wil jou rust geven ! Als je met God wandelt, dan wordt je niet moe, dan wordt je niet mat ! Er zijn kinderen Gods die moeite hebben met veranderingen die God van hen vraagt in verschillende situaties. Ze blijven liever met hetgeen wat vertrouwd is voor hen. Zij blijven hangen in hun “comfort-zone”. Zij groeien niet in een persoonlijke relatie met Hem. Broeders en zusters, als dat bij één van jullie het geval is, breek dan met je oude leven ! Stap uit je “comfort-zone” en ga de uitdaging met Hem aan ! Laat je vernieuwen door God ! Laat je veranderen door God ! God voorziet in al je noden ! We gaan naar 2 Korintiërs 3:18. “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”. Als we ons volhardend op de Here richten met geheel ons hart en met geheel ons wezen en als wij doen wat Hij van ons vraagt, dan zullen wij veranderd worden naar Zijn beeld. Dit alles zal de Heilige Geest in ons bewerkstelligen ! Amen.