Het woord van zondag 18 april 2021

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Het is mooi hoe Gods Geest in ons werkt. De Heilige Geest is een brandend vuur in ons. U kent hoogstwaarschijnlijk wel het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik. (Exodus 3:1-4) God spreekt met Mozes vanuit de brandende braamstruik. In Exodus 34:29-30 lezen we dat Mozes’ gelaat straalde van de heerlijkheid van God toen Hij van de berg Sinaï afdaalde. Dit kwam omdat Mozes met God gesproken had. Deze ervaring mogen ook wij hebben als wij de Heilige Geest in ons leven toelaten. Wij mogen dan ook Gods heerlijkheid in ons leven ervaren. Wij zijn een tempel van Gods Geest ! Wij mogen de liefde en genade van God naar de mensen om ons heen brengen. Wij mogen instrumenten van Gods liefde zijn. Wij zijn de handen, de voeten, de oren, de ogen, de mond van God zijn in deze wereld ! Laten we gaan naar Efeziërs 1:13-14. We mogen er van verzekerd zijn, dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte toen wij gelovig werden. God doet wat Hij beloofd heeft ! We gaan naar Romeinen 8:15-17. Hier staat dat wij de Geest van het zoonschap hebben ontvangen, hetgeen betekend dat wij kinderen Gods zijn. En dit kindschap Gods brengt met zich mee dat wij daardoor ook erfgenamen van God zijn en medeërfgenamen van Christus zijn. Open je voor het werk van de Heilige Geest. Laat het vuur van de Heilige Geest in je leven branden. Gods Geest is de Geest van waarheid. We lezen dit in Johannes 17:17-26. God heeft Zijn liefde, in Christus, aan onsgegeven. Zo mogen ook wij de liefde van Christus aan de mensen om ons heengeven. Gods waarheid mogen wij aan de wereld doorgeven. Gods Geest is ook de Geest van wijsheid. We kunnen dit lezen in Efeziërs 1:17-18. Gods Geest wil veel meer doen dan dat wij bidden of beseffen ! Tot slot Psalm 90:16. Dit is Mozes’ gebed naar de Here: “Laat Uw werk aan Uw knechten openbaar worden en Uw heerlijkheid over hun kinderen”. Amen.