Het woord van zondag 17 mei 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Marcus 16:9-18. Waar gaat het hier om ? De Here is opgestaan uit de dood en Hij heeft Zich vertoont aan Zijn discipelen. Zo is het ook in ons leven, dat wij de Here hebben ontvangen. De Here heeft Zich ook aan ons geopenbaard. Want zo zijn wij tot geloof gekomen. Belangrijk is, dat hetgeen wij ontvangen hebben van de Here, dat wij dat gaan delen. Als wij de Here ontmoet hebben, dan is het goed om daar vrijmoedig getuigenis van te geven. De Here zegt ons: “deel dat getuigenis wat je hebt” ! Natuurlijk, velen zullen je niet geloven ! Ze verklaren je voor gek ! Maar, als ze je niet geloven, neemt dat dan weg dat je niet meer hoeft te getuigen ? Neen, in tegendeel ! Jezus zegt: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden”. Dus… zo zei Jezus: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping”. Verkondigt de boodschap van verlossing ! Als wij dit doen, als wij dit vrijmoedige getuigenis hebben en dit delen, of ze dit nu aannemen of niet, dan zal de Here met dit vrijmoedig getuigenis wonderen en tekenen toevoegen. Welke wonderen en tekenen ?

Lees de volledige preek