Het woord van zondag 17 januari 2021

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Matteüs 17:20 “Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn”. Wat ging hier aan vooraf ? Lees vers 14 tot 19. Jezus was toch een beetje teleurgesteld in Zijn discipelen. Hij had wonderen en tekenen gedaan onder het volk waar zij notabene getuigen van waren. Jezus was hun grote voorbeeld ! Zoals we weten deed Jezus veel wonderen. Mensen met allerlei ziekten en kwalen werden genezen. Blinden konden weer zien. Lammen konden weer lopen. Doofstommen konden weer horen en spreken. Hij wekte zelfs mensen op uit de dood. Water veranderde in wijn. Met vijf broden en 2 vissen kregen duizenden mensen te eten. Al die wonderen en tekenen laten zien dat JezusGod naar de mensen gezonden is. Petrus getuigt hiervan in Handelingen 2:22. Even terug naar “…..en niets zal u onmogelijk zijn”. Vraag: Kan God die dingen in jou bewerken die in jouw ogen onmogelijk zijn ? Kan de Heilige Geest Zijn werk doen in jou ? Sta jij dat toe ? Reinig en heilig jouw leven voor het aangezicht van God, opdat je Zijn stem steeds beter mag verstaan. Jezus had Zijn discipelen gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en nog grotere als deze…..”. Jezus zendt Zijn discipelen uit. Met volle moed en in geloof gaan de discipelen uit. Echter, gebrek aan geloof kwam bij hun om de hoek kijken. Volg niet de tekenen en wonderen, maar volg Jezus die de tekenen en wonderen in jou bewerkt. Na een kerkdienst of een christelijk festival kun je soms vol geloof zijn. Je bent geïnspireerdGods woord. Gods woord was op dat moment precies voor jou van toepassing. Je bent enthousiast. Het is soms moeilijk om die geloofservaringen met anderen te delen. Je wordt soms niet begrepen. Je kunt reacties verwachten van: “weet je zeker dat God dit van je vraagt” ? of “doe maar rustig aan” ! Je kunt in twijfel raken ! Doe de wil van God en probeer niet te voldoen aan de verwachtingen van mensen. Sommige mensen hebben té hoge verwachtingen van jou. Je moet maar alles kunnen. Maar wat is de wil van God voor jouw leven ? Is het Zijn wil dat je alles maar moet kunnen en van alles maar verstand moet hebben ? Steun op de kracht van God ! De kracht van mensen bewerkt geen Goddelijke werken. De Here zegt tot Israël, maar ook tot ons: “Zoek Mij en leef” ! (Amos 5:4) Amen !