Het woord van zondag 17 februari 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We hebben de Here nodig om ons te leiden. Gods woord zegt: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”. (Psalm 127:1) We gaan lezen uit 1 Korintiërs 2:1-5. Als wij kinderen Gods zijn, dan gaat het er niet om wie jij of ik ben. Het gaat er niet om of ik universiteit hebt gehad of dat ik misschien de lagere school niet afgemaakt zou hebben. Het gaat hierom: kan Gods liefde, door mij heen, naar mijn naaste komen. Ben ik bereid om stappen te nemen naar mijn naaste, indien hij of zij hulp nodig heeft. Durf ik mijn schaamte aan de kant te leggen om naar mensen toe te gaan en te zeggen: “kan ik jou helpen” ? Als christenen zijn wij vaak naar de kerk gericht. Dat doen we omdat we God willen aanbidden. We willen Hem kennen. We willen goed zijn voor God. Maar… wat wil God ? Wil God dat jij volmaakt bent. Wil Hij dat je van het ene op het andere moment verandert in een supermens ? Of heeft God andere plannen ? In Gods woord staat dat God jou en mij reeds bereid heeft in de moederschoot. (Jeremia 1:5; Jesaja 44:2) God had toen al gepland hoe wij er uit zouden zien. En als we dan geboren worden, dan gaan we mettertijd ontdekken welke kwaliteiten, welke talenten we van God hebben meegekregen. En dit is juist wat God wil, dat we onze talenten gaan ontdekken en die gaan ontwikkelen. En deze dan uiteindelijk tot eer en glorie van Hem gaan gebruiken.
lees de volledige preek